Witamy na stronie Centrum Diagnozy i Terapii BBJ

  Myśląc o stworzeniu prywatnej, niezależnej placówki, jaką jest centrum Terapii Neurorozwojowej BBJ mieliśmy już za sobą wiele lat pracy w różnych jednostkach ochrony zdrowia, na różnych stanowiskach i w różnym charakterze.
  Skorzystaliśmy z naszych doświadczeń w sferze merytorycznej, organizacyjnej i interpersonalnej przede wszystkim po to, żeby nie powielać podstawowych grzechów służby zdrowia wobec pacjentów i ich rodzin: przedmiotowego, bezosobowego traktowania, ograniczonej dostępności, złej organizacji i braku dostatecznej informacji.
  Udało się nam zbudować firmę, która kieruje się zasadami dobrej firmy:
  Jesteśmy przyjaźni - dla małych i dużych pacjentów, dla ich rodzin. Wiemy, jak bardzo boli obojętne traktowanie osób będących w kłopocie, borykających się z problemami zdrowotnymi, edukacyjnymi, wychowawczymi. A z drugiej strony jak bardzo może pomóc zwykłe dobre słowo lub gest.
  Traktujemy naszych pacjentów i ich rodziny podmiotowo, chcemy, by czuli się u nas jak u dobrych znajomych, a nie jak w bezosobowej instytucji.
  Jesteśmy dostępni - nie każemy Wam zwalniać się z pracy, żeby skorzystać z naszych usług. Cenimy Wasz czas i uwzględniamy możliwości dojazdu. Pierwsi pacjenci przyjmowani są już od 8.00, ostatni wychodzą często po 20.00. Niektórzy z nas przyjmują również w soboty, nie zamykamy działalności w wakacje i ferie. Można się z nami kontaktować osobiście, przez telefon stacjonarny, komórkowy, mailem z naszej strony www, poprzez fax. A ci z Was, którzy pracują z nami dłużej i tak mają nasze prywatne numery!
  Jesteśmy uczciwi - wystawiamy rachunki na wykonane przez nas usługi. Wiemy, jak bardzo nam ufacie – nie wykorzystujemy tego i nie proponujemy Wam więcej terapii, niż jest to potrzebne.
  Jesteśmy profesjonalni - pracują dla nas tylko osoby dysponujące solidną, sprawdzoną wiedzą. Posiadamy wiedzę popartą doświadczeniem.
  Jesteśmy otwarci:
  - na współpracę z innymi ośrodkami, terapeutami, lekarzami,
  - na nowe trendy, techniki, pomysły.
  Nasza kadra to niezależni specjaliści, którzy zgodzili się z nami współpracować w ramach Centrum Terapii BBJ.
  Propozycje współpracy składaliśmy osobom spełniającym następujące kryteria:
  - wysoki poziom profesjonalnego przygotowania do pracy z pacjentem,
  - dyplom ukończenia wyższej uczelni poparty kształceniem podyplomowym,
  - chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji, dążenie do dalszego rozwoju,
  - wysoki poziom kultury osobistej i przyjazne nastawienie do pacjenta i jego rodziny.
  Jesteśmy szczęśliwi, że udało się nam zebrać grupę wspaniałych, mądrych i kulturalnych osób spełniających wszystkie te kryteria.
  Centrum Diagnozy i Terapii nie jest placówką finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasi pacjenci jednak w dużej mierze korzystają ze wsparcia licznych organizacji charytatywnych, funduszy socjalnych zakładów pracy lub uczelni.
  Zapraszamy

Centrum Diagnozy i Terapii BBJ